Avís legal

1. Condicions d'us

Aquest lloc web pot contenir enllaços o links que redireccionin a l'usuari a altres llocs web i pàgines web gestionades per tercers aliens a SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. sobre els que aquesta no té cap tipus de control. SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. no respon ni dels continguts ni de l'estat dels esmentats llocs i pàgines web.

Tanmateix l'accés als esmentats llocs i pàgines web a través del nostre lloc web no implica la recomanació ni l'aprovació dels seus continguts.

2. Limitació de responsabilitat

2.1. La utilització d'aquest lloc web es realitza sota la responsabilitat de l'usuari.

2.2. SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. no es responsabilitzen de les errades o omissions que puguin patir els continguts d'aquest lloc web o altres continguts als que es pugui tenir accés des del mateix. Tampoc seran ni podran considerar-se responsables per qualsevol dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada basada en la informació que aquest conté.

2.3. SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions tècniques als documents electrònics o fitxers de l'usuari. En conseqüència SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. no respon, pels danys i prejudicis que els elements esmentats poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

3. Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual

SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. ostenta la titularitat, i en el seu cas, autorització, per a la legítima utilització dels drets derivats de Propietat Industrial i Intel·lectual.

4. Política de Privacitat

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, li informem del següent:

4.1. Les dades personals que ens facilitin seran incorporades a un fitxer informàtic propietat i responsabilitat de SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L., amb domicili social a C/ Severo Ochoa, 8 - Pol. Ind. Radium - 08403 Granollers, i amb el CIF núm. B62175575.

4.2. Aquesta informació que rep SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. dels usuaris es tractada amb la màxima confidencialitat.

4.3. La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat informar-vos dels postres productes i serveis, podent així mateix, enviar-vos qualsevol tipus d'informació amb els continguts que consideri d'interès per a vostès.

4.4. Les dades personals que ens facilitin seran comunicades a tercers només en el cas que fos necessari, i en compliment amb els requisits disposats per la normativa aplicable, i sempre sent comunicat a vostès.

4.5. En qualsevol moment, vostès tindran la possibilitat d'exercir els drets d'accés (petició d'informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o eliminació de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclòs a un fitxer) i oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

4.6. Si vostès desitgen conèixer les seves dades personals que SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L., tingui emmagatzemats a la seva base de dades, o si pel contrari, no volen que tingui cap tipus de dada personal seva, pot contactar de forma personal amb nosaltres de la següent manera:

- Enviant un fax al número: +34 938 468 286
- Enviant una carta certificada per correu ordinari al nostre domicili - C/ Severo Ochoa, 8 - Pol. Ind. Radium - 08403 Granollers - o un e-mail a l'adreça ts@traficiserveis.com

4.7. SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L., guardarà les dades de caràcter personal recaptades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L., complirà les esmentades obligacions en compliment del que estableix la normativa vigent.