Separadors de carril

Separadors de carril amb cantells suaus amb superfície reflectant que pot incorporar la pilona reflexiva N II. Ideal per col·locar inclinada respecte l’eix de la via i també en fila.

Separadors de carril

Separadors de carril amb cantells suaus amb superfície reflectant que pot incorporar la pilona reflexiva N II. Ideal per col·locar inclinada respecte l’eix de la via i també en fila.

Fabricació i distribució d’equipaments urbans i seguretat vial

Coixí Berlinés

La majoria d’accidents que es produeixen a la via pública són conseqüència de l’excés de velocitat dels vehicles. Moderar la velocitat contribueix a garantir la seguretat vial.

Geometria:

Les característiques geomètriques dels diferents tipus de reductors que fabriquem sempre compleixen amb les especificacions de les diferents normatives vigents a nivell europeu.

Resistència al lliscament:

Des del punt de vista de la seguretat és convenient que els reductors de velocitat tinguin una resistència a la fricció no inferior a 0,45 SRT sobre mullat (SKID RESISTANCE TESTER) NORMATIVA EUROPEA.

Els resultats que hem obtingut amb els nostres reductors són: 0,55 a 0,60 SRT sobre mullat i 0,90 a 0,95 sobre sec.

Contacti amb nosaltres
* Camps obligatoris
Has d'acceptar les condicions d'ús.