Plaques de gual

Llicència de gual: Reserva d’espai de la via pública per accedir a l’aparcament i permís per fer-ho a través de la vorera. Es poden fabricar en qualsevol mida i disseny. Base d’alumini o acer galvanitzat,amb vinils amb 8 anys de garantia, protector antivandàlic i raig UVA.