Trípodes

Senyals enrasades a paret

Braços a paret fabricats en alumini o acer galvanitzat per fixar qualsevol tipus de senyals a paret. Disposem d’un braç articulat a 180º amb retorn a la seva posició inicial en cas d’impacte.