Separador de carril S 4.5/100

Constitueix un element separador (barrera) eficaç amb una alçada de 4,5 cm., i una superfície retrorreflectant de 340 cm2, que garanteix siguin advertides tant visualment com físicament. Amb un angle d’atac tant frontal com lateral suau que no produeix l’efecte esglaó podent ser abordat pels vehicles de dues rodes gairebé paral·lelament a la direcció del carril sense risc de pèrdua d’equilibri.