Plaques complementàries

Són eines imprescindibles per poder senyalitzar normatives pròpies i gairebé exclusives de les zones urbanes, permeten completar, concretar o matisar el significat d’un senyal, mitjançant caràcters alfanumèrics, símbols que contitueixen un missatge o més. Aportem uns quants exemples perquè serveixin de guia a l’hora de completar la informació que volem donar als usuaris de la via pública.

 

Plaques de zona de càrrega i desàrrega i  de estacionament limitat.

Plaques de periode de temps. 

Plaques d'estacionament per usuaris i vehicles determinats.