Senyals fluorescents

Senyals reflectants nivell-3, Diamond Grade Fluorescent groc llimona, són senyals aconsellables de col·locar en llocs sensibles d’alt risc d’accidents, molt visibles tant de dia com de nit i en condicions meteorològiques adverses. Els seus elements òptics tornen el 60% de la llumdisponible als conductors, el doble que les làmines microprismàtiques convencionals. Fabricades en alumini o acer galvanitzat.