Senyals d'aparcament

Regula i fixa el temps màxim d'aparcament que és normalment d'entre una i dues hores. D'aquesta manera facilitem la rotació dels vehicles en les zones més cèntriques dels pobles i ciutats on l'aparcament suposa un gran problema.

Plafons d'alumini o acer galvanitzat normalment de 900 x 600 mm o 1400 x 900 mm.