Balises flexibles i pilones

Tipus H-75 són flexibles i retornen a la posició inicial en cas d’atropellament, porten dues franges retroreflectants de nivell-2, no perden el color per l’efecte UVA i es fabriquen en diversos colors.

Pilones d’acer galvanitzat pintades de color blanc, vermell o llis, poden ser fixes, extraibles o abatibles. Les pilones de fundició generalment són fixes.