Pas elevat model estandard

Plataforma elevada de 7 cm. d’alçada de gran visibilitat. No necessita cap tipus d’obra per a la seva instal·lació. Les peces queden encaixades formant un puzzle i collades al paviment. La rampa pels cotxes és de 60 cm. amb peces retrorreflectants (amb microesferes de vidre) de color groc.

A la part central del pas les peces poden combinar blanques amb negres formant un pas de vianants.

Amb aquest tipus de pas garantim que els vehicles no superin velocitats de 30 km/h adequat per a zones escolars, travessies urbanes, urbanitzacions, zones comercials i de serveis públics, etc.