Pas elevat model europa

Plataforma elevada de 6,5 cm. d’alçada de gran visibilitat. No necessita cap tipus d’obra per a la seva instal·lació. Les peces queden fixades les unes amb les altres amb una doble T i collades al paviment. La rampa pels cotxes és de 60 cm. amb peces retrorreflectants (amb microesferes de vidre) de color blanc.

A la part central del pas les peces poden combinar blanques amb negres formant un pas de vianants. Amb aquest tipus de pas garantim que els vehicles no superin velocitats de 30 km/h adequat per a zones escolars, travessies urbanes, urbanitzacions, zones comercials i de serveis públics, etc.