Plaques noms de carrer i números de finca

Fabricades en alumini o acer galvanitzat, vinil de fundició de 50 micres per a impressió digital, tintes ECO-solvents pigmentades especials per a exterior, resolució mínima 540 ppp, esmalt transparent protector amb acabat vitrificat, protector amb filtre solar contra la decoloració produïda pels raigs U.V.