Senyalització alumini monobloc

Panells fabricats amb planxa d´alumini de 2mm. de gruix, de dimensions variables, reforçades perimetralment mitjançant un doble pleg de seguretat a 90º. Els plafons incorporen guies o rails fixats amb cola bicompoment de tipus estructural aconseguint una perfecta adherència i augmentant al mateix temps la rigidesa i la resistència. Aquest sistema permet moure els senyals de forma vertical i horitzontal respecte al màstil per adaptar la col·locació del conjunt a l´entorn urbà més adequat.

Les dimensions estàndard, els texts, pictogrames, vinils reflectants d´aquet tipus de plafons es corresponen a les recomanades en el Manual de Senyalització Urbana d´Orientació del Servei Català de Trànsit. Norma UNE EN 12899-1:2009.