Lames d'alumini grans formats

Fabricat amb perfils d´alumini extruït de 175 mm. d´alçada i fins a 6.000 mm. de longitud, cada perfil incorpora una guia o rail per subjectar la cargolaria, el sistema d'unió de les lames és d'acoblament encadellat. Aquest sistema és l'utilitzat normalment en la senyalització informàtiva de carreteres, autovies, autopistes etc., és un sistema molt resistent i de fàcil col·locació.

Els suports d´aquet tipus de cartells són estructures d'acer galvanitzat, IPN també galvanitzat, o conjunts telescòpics d´alumini, la normativa que regeix per aquet tipus de cartells són la UNE 135311 i la UNE-EN 12899-1.